บริษัท ไอแซค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
โทร 02-735-0581-8
  • th

เกี่ยวกับเรา


เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท ไอแซค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

 

ประวัติความเป็นมา

     เจ้าของเครื่องหมายการค้า “Isaac” ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 โดยกลุ่มวิศวกรที่มีประสบการณ์ทางด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบไฟฟ้า เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การขาย การติดตั้ง และการให้บริการหลังการขาย ระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติยี่ห้อ Isaac และ NEC กล้องวงจรปิด CCTV และ IP Camera ระบบ Computer Telephony เครื่องตอบรับและให้บริการข้อมูลอัตโนมัติ (Audiotex) ระบบฝากข้อความอัตโนมัติ (Voice Mail System) ระบบ IVR (Interactive Voice Response) ระบบ Call Center เครื่องควบคุมการเปิด-ปิด ประตู (Access Control) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Smart Office Solution) ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า จากโครงการต่างๆ ทั้งอพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน บริษัทฯ เอกชนและหน่วยงานราชการต่างๆ มากกว่า 10,000 ราย ณ สิ้นปี 2555

     บริษัท ไอแซค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท โฮมเทล ซึ่งเริ่มก่อตั้ง ตั้งแต่ปี 2530 เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขาย การติดตั้ง และการให้บริการหลังการขาย ระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ (PABX) กล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม เช่นเดียวกับ บริษัท ไอแซค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปได้ด้วยดี มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีลูกค้าที่กลุ่มบริษัทฯ ยังให้บริการหลังการขายอย่างต่อเนื่องมีจำนวนกว่า 20,000 ราย ทั่วประเทศ

     และในปี 2539 อีกก้าวหนึ่งของการเติบโตในกลุ่มบริษัทฯ บริษัท ยูนิตี้ เน็ทเวิร์ค จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ดำเนินงานเกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบ และการติดตั้งงานโยธาภาคพื้น และเครือข่ายสายเคเบิ้ล ไฟเบอร์ออพติก (Fiber Optic) ทำให้รองรับงานลูกค้าได้ครบวงจรมากขึ้น และรองรับธุรกิจทางด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

 

รายชื่อผู้ถือหุ้น และกรรมการบริหาร

1. คุณสงวนชัย จงวัฒนไพศาล จบการศึกษาจาก สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขา วิศวกรรมโทรคมนาคม รุ่นปีการศึกษา 2521

2. คุณวิชัย เลิศพงศ์พิพัฒน์ จบการศึกษาจาก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า รุ่นปีการศึกษา 2525

3. คุณพรชัย กาญจนวุฒิธรรม จบการศึกษาจาก สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขา วิศวกรรมโทรคมนาคม รุ่นปีการศึกษา 2525

 

รายชื่อกลุ่มบริษัทในเครือ

1. บริษัท ไอแซค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

* ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ยี่ห้อ Isaac, Siemens

(ขาย ติดตั้ง และให้บริการหลังการขาย) ระบบ Computer Telephony (Audiotex,Voice Mail, Call Center)

2. บริษัท โฮมเทล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

* ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ยี่ห้อ FORTH (ขาย ติดตั้ง และให้บริการหลังการขาย)

3. บริษัท ยูนิตี้ เน็ทเวิร์ค จำกัด

* ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ งานโยธาภาคพื้น เครือข่ายชุมสายเคเบิ้ล ไฟเบอร์ออพติก (ใหัคำปรึกษา วางแผน ติดตั้ง)